• Veel verschillende soorten buis voor uiteenlopende toepassingen.

E-MAILDISCLAIMER

Dit e-mailbericht en eventuele bijlage(n) zijn slechts bestemd voor de geadresseerde(n) en zijn vertrouwelijk. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit bericht en eventuele bijlage(n) geheel te verwijderen en niet te verspreiden. Voorts verzoeken wij u Merinox B.V. mededeling te doen van de foutieve verzending. Merinox B.V. is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage(n) of voor schade ontstaan door het onjuist zijn, onvolledig zijn en/of de niet-tijdig ontvangst van de inhoud van dit bericht. Op al onze aanbiedingen en alle met ons af te sluiten overeenkomsten zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze kunnen via de onderstaande link worden  geraadpleegd en gedownload.

 

Download: Algemene verkoopvoorwaarden