• Gezondheid, veiligheid en het milieu zijn belangrijke aandachtspunten van Merinox.

HSSE

HEALTH, SAFETY AND SECURITY ENVIRONMENT

(Gezondheid, veiligheid en bescherming van het milieu)

Gezondheid, veiligheid en bescherming van het milieu op het werk blijft voor Merinox prioriteit nummer één.

De aanwezigheid in magazijnen, bij leveringen aan bedrijven, facilitaire werkzaamheden, bouwprojecten en vervoer brengen slechts enkele van de risico’s met zich mee waar we continu op gericht moeten zijn om al onze mensen te beschermen. De Merinox Groep hecht grote waarde aan de veiligheid van medewerkers, bezoekers en de lokale gemeenschap en biedt – naast de betrokkenheid van alle medewerkers – leiding, trainingsmogelijkheden en middelen om een veilige werkomgeving voor alle betrokkenen te behouden. Wij zorgen voor naleving van wet- en regelgeving en trachten ons te gedragen op een manier die vertrouwen opbouwt op alle niveaus van het bedrijf en die laat zien dat we rekening houden met de consequenties van onze acties en beslissingen op de mensen om ons heen.

Onze aanpak en strategie

Ons doel is simpel: het bieden van een veilige werkplek, zodat onze mensen geen gevaar lopen. Onze focus ligt daarbij op het beheren van de belangrijkste risico’s, met inbegrip van gezondheid en veiligheid op het werk en de integriteit van onze activiteiten. In het bijzonder ligt daarbij de nadruk op het voorkomen van incidenten. Door continu te blijven streven naar het verbeteren van onze prestaties op dit gebied, zal de impact van onze activiteiten op zowel de lokale gemeenschappen als het milieu als geheel minder worden.

Systemen en processen

De fundamentele aanpak van Merinox is vastgelegd in ons Health, Safety and Security Environment (HSSE) Managementsysteem, waarbij onze prestaties en resultaten worden gemeten door middel van managementtoezicht, minimumnormen en prestatierapportages.

Merinox heeft een uitgebreid intern programma, bestaande uit beoordelingen en procedures die gericht zijn op onze eigen HSSE-eisen, evenals minimumeisen op het gebied van procesveiligheid en integriteit.

Wijze van optreden

Merinox streeft naar een continue verbetering van de veiligheid, door regelmatig haar veiligheidsprestaties te monitoren en te beoordelen.

Ter illustratie: In vergelijking met het totaal aantal gewerkte uren binnen de hele Merinox Groep is het aantal geregistreerde verwondingen: nul! Op jaarbasis werd slechts melding gemaakt van kleinere verwondingen die geen invloed hadden op het werk, ook niet als dit werd aangevuld met extra indicatoren zoals medische hulp, eerste hulp en bijna-falen van HSSE-mogelijkheden.

Er is voor ons allemaal een rol weggelegd als het gaat om de bescherming van het milieu en de wereld waarin we leven. Onze omgeving verdient ons grootste respect. De bronnen moeten zorgvuldig gebruikt worden en alle eventuele schade door ons handelen of nalaten moet voorkomen worden. Merinox maakt gebruik van en onderhoudt een in de praktijk bewezen milieumanagementsysteem om de impact op het milieu te minimaliseren en efficiënt gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen.

Eenvoudig gezegd is het ons doel om ongelukken te voorkomen, en om onze mensen, relaties en het milieu te beschermen tegen schade.