Woordenlijst termen buisindustrie

Woordenlijst termen buisindustrie

ASME (American Society of Mechanical Engineers)
Een organisatie van ingenieurs die ontwerpcode-eisen en normen voor materiaal- en testnormen opstelt.

ASTM (American Society of Testing and Materials)
Een organisatie van industriële professionals die zich toeleggen op het schrijven van universeel geaccepteerde specificaties voor staalmateriaal en testnormen.

Buis “als aangegeven”
Elke buis, op welke wijze dan ook gehard, behalve gegloeid of met warmte behandeld.

Legeringstoeslag
De verkoopprijs van de producent, plus een toeslag voor de extra kosten van de grondstoffen als gevolg van toenemende legeringsprijzen, gewoonlijk gebaseerd op de LME, de London Metal Exchange.

Gloeien (inert solderen)
Het gecontroleerde proces van verhitten en koelen van een buis om de hardheid te verminderen, spanning af te bouwen, opgebouwd tijdens koud bewerken en een maximale corrosiebestendigheid te verzekeren. Gloeien kan een aanslag op het oppervlak veroorzaken die moet worden verwijderd.

Austhenisch RVS
Niet-magnetisch roestvrij staal (300 series) dat chroom (18-30%) en nikkel (6-20%) bevat als belangrijkste toegevoegde legeringselementen. Het is voldoende voor het ontwikkelen en behouden van de austhenische fase bij kamertemperatuur. Austhenisch roestvrij staal is de meest gebruikte categorie roestvrij staal.

Buigtests
Tests die worden gebruikt om de vervormbaarheid en de veranderbaarheid van roestvrijstalen buizen bij buiging te beoordelen.

Blankgloeien
Een warmtebehandeling, uitgevoerd in een zorgvuldig gecontroleerde ovenatmosfeer, gevuld met gassen, zoals waterstof of stikstof, resulterend in een schoon, aanslagvrij metalen oppervlak.

Barstdruk
De hoeveelheid inwendige druk die ervoor zorgt dat een stuk buis beschadigd raakt als de uitrolgrens en de trekkracht van het materiaal worden overschreden.

Chemische analyse
Een weergave van de chemische samenstelling van de elementen en hun percentage dat een roestvrijstalen buis vormt. Dit alles staat vermeld op de testcertificering.

Spanningscorrosiescheurtjes onder invloed van chloride
Scheurvorming als gevolg van de combinatie van trekspanning en corrosie in combinatie met de aanwezigheid van water en chloriden.

Rollen
Een haspel met een roestvrijstalen buis die is opgerold om transport en opslag te vergemakkelijken.

Koud afgewerkte buizen
Warm gewalst roestvrijstalen buizen die zijn gekoeld en koud afgewerkt voor een hogere oppervlaktekwaliteit en grotere sterkte.

Koud vormen (koud afwerken)
Een mechanische bewerking die zorgt voor permanente vervorming, zoals buigen, walsen, trekken, etc., uitgevoerd bij kamertemperatuur. Hierdoor neemt de hardheid en de sterkte van het roestvrije staal toe. Deze productiemethode geeft meer controle over de nominale afmetingen, toleranties en oppervlakteafwerking, zonder extra bewerking. Alle Merinox buizen zijn koud afgewerkt.

Concentriciteit
Gebruikt om buizen te beschrijven waarvan de hartlijn van de binnendiameter en de buitendiameter samenvallen, met als resultaat dat de wanddikte niet varieert.

Corrosie
Aantasting van metalen door elektrochemische reacties, waardoor een niet-metaalhoudende laag op het product ontstaat. Dit proces wordt tegengegaan door een chromen laagje aan te brengen (en vaak andere legeringselementen zoals nikkel, molybdeen, titanium en niobium).

Corrosiemoeheid
Barsten als gevolg van zich herhalende en wisselende spanningen in een corrosieve omgeving.

Corrosiepotentiaal
De potentiaal van een corroderend oppervlak in een elektrolyt ten opzichte van een referentie-elektrode onder open-circuitomstandigheden.

Corrosieweerstand
Het vermogen van een metaal om corrosie te weerstaan in een bepaalde omgeving.

Ontbramen
Het verwijderen van de subtiele resten langs de rand van de buis gevormd als gevolg van snijbewerking.

Buigbaarheid
Een meting van de vervormbaarheid van roestvrij staal in termen van de hoeveelheid vervorming dat het zal weerstaan voordat het breekt.

Duplex
Roestvrij staal bestaat uit austenitisch en ferritisch roestvrij staal, die beide een hoog gehalte aan chroom en nikkel bevatten. Deze combinatie is sterker dan de twee afzonderlijke soorten roestvrij staal samen. Duplex roestvrij staal is zeer goed bestand tegen corrosie en scheuren.

Eddy Current Test
Niet-destructieve testprocedure die de pijpwand inspecteert op scheuren en bramen.

Elektro-polijsten
Een elektrochemische werkwijze voor verbetering van de oppervlakteafwerking, waarbij het te polijsten metaal wordt blootgesteld aan een geschikte elektrolyt, gewoonlijk een zure oplossing, terwijl zorgvuldig gecontroleerd een stroom wordt gestuurd tussen het object en een kathode. Het te polijsten object is de anode en het polijsten wordt bereikt door het gelijkmatig verwijderen van metaal van het oppervlak door de oplossing. Oppervlakteafwerking tot een ruwheid van minder dan 0,000.010-inch (10 micro-inch) is haalbaar.

Elongatie (verlenging)
Een meting van taaiheid, uitgedrukt in termen van uitrekken over een bepaalde lengte op een standaard trekmonster op het moment van breuk. Gewoonlijk gebaseerd op een oorspronkelijke lengte van 2 inch.

Erosie
De continue afname van materiaal als gevolg van een mechanische interactie met een vloeistof, een meercomponenten substantie of vaste deeltjes in de substantie.

Extrusie
Een roestvrijstalen pijp in een bepaalde vorm, gecreëerd door het geforceerd doorvoeren van de pre-pijp, balk, of staaf door een matrijs in de juiste vorm.

Ferritisch
Magnetisch roestvrij staal met een laag koolstofgehalte en dat chroom bevat, meestal tussen 13% en 17%, als belangrijkste legeringselement. Het is de tweede meest gebruikte RVS-soort. Ferritisch roestvrij staal wordt meestal gebruikt voor auto-onderdelen en uitlaatsystemen, warmwatertanks, en accessoires voor binnenhuisarchitectuur.

Korrel (Korrelgrens)
De individuele kristallen eenheden die de totale structuur opmaken waarin de kristallijne oriëntatie niet verandert. De korrelgrens is de plek waar deze individuele kristallen eenheden samenkomen.

Hardheidtest
De hardheid wordt getest door een druklichaam met volkomen gecontroleerde kracht in een plat vlak te drukken en vervolgens de afmetingen van de resulterende vormen te meten. De drie methoden die het meest gebruikt worden voor roestvrij staal zijn de Rockwell B-, Rockwell C- en Vickerstesten. Hoe hoger het getal, hoe harder het materiaal.

Partij
Term die verwijst naar een verzameling geraffineerde roestvrijstalen buizen; een oxystaaloven of elektrische oven vol roestvrij staal. Een partij roestvrij staal kan worden gebruikt om verschillende platen, staven of lichamen te vormen.

Warmte-beïnvloede zone (WBZ)
Het deel van een metaal dat niet smelt tijdens snijden, solderen of lassen, maar waarvan de microstructuur en fysische eigenschappen wijzigen als gevolg van deze processen.

Hittenummer
Een identificatienummer toegekend aan het product van een smeltproces (bijv. 721299).

Hittebewerking
Het veranderen van de eigenschappen van roestvrij staal door het te onderwerpen aan een aantal temperatuurwisselingen. Bijvoorbeeld om de hardheid, sterkte of taaiheid van roestvrij staal te verhogen, zodat het geschikt is voor meerdere toepassingen.

Holle vorm
Naadloos ruw basismateriaal voor het creëren van buizen. Dit kan de vorm hebben van een extrusie of een buis-reducerend product.

Warm vormen
De werkwijze van warm vormen wordt op grote schaal gebruikt in het werken met roestvrij staal. Daarbij wordt geprofiteerd van de lagere weerstand bij het vervormen. Hogere temperaturen verminderen de vloeigrens en dit zorgt ervoor dat er duidelijk minder kracht nodig is voor plastische beweging of voor het wijzigen van de ene vorm in de andere (warmwalsen, heet rekken, etc.).

Waterstof-spanningsscheuren
Scheuren van een metaal als gevolg van de combinatie van waterstof en trekspanning.

Hydrostatische test
Een niet-destructieve testprocedure die controleert op gaten, scheuren of porositeit. Buizen worden inwendig onder druk gebracht met water tot een hoge druk, die evenwel niet de vloeigrens van het materiaal overschrijdt.

ID
Binnendiameter van een buisvormig product. Ook bekend als de opening of boring van een buis of pijp.

Impacttest
De impacttest wordt gebruikt om de taaiheid van een materiaal te meten, overeenkomende met de energie die nodig is om een breuk te veroorzaken onder schokbelasting. Lage taaiheid wordt over het algemeen geassocieerd met een brosse splijtbreuk; hoge taaiheid met gebogen plastische scheuren.

Interkristallijne corrosie
Corrosie die optreedt bij de korrelgrenzen in austenitische roestvrije staalsoorten die zijn verwarmd tot en warm worden gehouden op een temperatuur tussen 850°F en 1450°F. Langzaam afkoelen tot dit bereik kan resulteren in gevoeligheid voor interkristallijne corrosie. Meestal veroorzaakt door het neerslaan van chroomcarbiden.

ISO (International Organization for Standardization)
Stelt specificaties op. Zowel Canada en de Verenigde Staten zijn ISO-leden en nemen deel aan de ISO-specificatieontwikkeling.

Transportpijp
Een pijp die zich uitstrekt over een lange afstand en olie, aardgas of een andere vloeistof transporteert.

Martensitisch
Een kleine categorie magnetisch roestvrij staal dat zich kenmerkt door 12% chroomgehalte en een beperkte hoeveelheid koolstof en heel weinig nikkel.

Mechanische eigenschappen (fysische eigenschappen)
Eigenschappen bepaald door mechanische testen, zoals elasticiteitsgrens, taaiheid, treksterkte, kracht, buigbaarheid, slagvastheid, etc.

Molybdeen (Mo)
Een legeringselement dat samen met chroom in roestvrij staal de corrosieweerstand verbetert.

Nikkel (Ni)
Een legeringselement dat gebruikt wordt in roestvrij staal om de vervormbaarheid en corrosiebestendigheid te verbeteren.

Nikkel-gebaseerde superlegeringen
Legeringsmetalen, zoals nikkel-ijzer-chroomlegeringen en nikkel-chroom-ijzerlegeringen, geproduceerd voor hoogwaardige toepassingen bij hoge temperaturen.

OD
Buitendiameter van een buisvormig product.

Orbitale las
Een volledig rondlopende stompe of rondlas gebruikt om twee buislengtes samen te voegen. Het is een TIG-lasprocedure, gelijk aan de longitudinale lasnaad van een gelast buisvormig product.

Ovaliteit
Een kwantitatieve meting van hoe ‘rond’ een buis is door de breedte en de hoogte te vergelijken. De grenswaarden worden vermeld in de relevante ASTM-specificaties van een product.

Oxidatie
Roest of corrosie als gevolg van blootstelling aan zuurstof.

Passiveren
Bij blootstelling aan de lucht gaat roestvrij staal van nature passiveren (veroorzaakt door de aanwezigheid van chroom). De daarvoor benodigde tijd kan variëren. Om te waarborgen dat de passieve laag zich snel na het beitsen vormt, wordt gekozen voor passiveren met een oplossing van salpeterzuur en water.

Beitsen
Methode die ervoor zorgt dat aanslag op het oppervlak en oxidatieproducten verwijderd worden door het object onder te dompelen in een chemisch actieve oplossing, zoals zwavelzuur of zoutzuur.

Putten
Lokale corrosie (in de vorm van putjes) van een metalen oppervlak, beperkt tot een klein gebied.

PSI
Algemene afkortingstechniek voor pond per vierkante inch. Meten van spanning in een materiaal.

Bedrukken
Met uitzondering van sommige capillaire buizen, worden al onze buizen bedrukt met de noodzakelijke controleinformatie, zoals partijnummer, afmetingen, materiaal, ndls (naadloos), fabrieksgegevens. Dit wordt afgedrukt op alle te verzenden buizen.

Gemiddelde ruwheid (Gr)
Een weergave van gemeten oppervlakteruwheid of typische textuur van een gepolijst of bewerkt metalen oppervlak. De rekenkundig gemiddelde waarde van de afwijking (pieken en dalen) van een oppervlakteprofiel, ten opzichte van de hartlijn over de totale lengte van het proefstuk, wordt meestal uitgedrukt in micro-inch (0,000.001-inch) of micrometer (micron) (0,0003937 inch).

Naadloze buis
Buis vervaardigd uit een massieve plaat, die wordt verwarmd en onder druk gedraaid. Deze roterende druk veroorzaakt een gat in het midden van de plaat, die vervolgens door een mandrel wordt gevormd tot een buis.

Overgevoeligheid
Het verschijnsel in austenitisch roestvrij staal dat een verandering veroorzaakt. Die uit zich in korrelgrenzen bij verhitting in het algemene bereik van 850 tot 1475 graden Fahrenheit. Deze verandering vernietigt de passiviteit op deze posities.

Oplosgloeien
Verwarmen van een metaal naar een hoge temperatuur en deze lang genoeg handhaven om één of meer bestanddelen in de vaste oplossing in te voeren. De oplossing wordt vervolgens snel afgekoeld om de bestanddelen binnen te houden.

Stabilisatie
Een toevoeging van titaan of niobium, waardoor het roestvrij staal minder gevoelig wordt voor intergranulaire corrosie.

Roestvrij staal
Groep van corrosiebestendige staalsoorten die tenminste 10,5% chroom bevatten, met daarnaast eventueel nog andere legeringselementen. Deze staalsoorten zijn bestand tegen corrosie en behouden hun sterkte bij hoge temperaturen.

Stress Corrosion Cracking (SCC) – Spanningscorrosiescheuren
Zich langzaam ontwikkelende scheuren in roestvrij staal als gevolg van mechanische spanning en blootstelling aan een corrosieve omgeving.

Spanning verminderen
Warmtebehandeling om de interne spanning in staal te verminderen.

Treksterkte
Een korte vorm van “ultieme treksterkte”. De maximale belasting per oppervlakte-eenheid dat een materiaal kan weerstaan ??voordat het kapot gaat (uiteen getrokken wordt). Eenheden in psi.

Buisafmetingen
OD = Buitendiameter
ID = Binnendiameter
Wanddikte of maat
Alle buisafmetingen zijn specifiek; pijpafmetingen zijn nominaal.
Specifiek – werkelijke afmeting in inches
Nominaal – theoretisch of aangegeven waarde van een afmeting

Vloeigrens
De spanning waarbij roestvrij staal een belangrijke permanente stroom kent – gewoonlijk gespecificeerd als trekbelasting van 0,2% of 1,0% ten opzichte van het lineaire gedeelte van de spanning-rekcurve.