• Merinox exporteert wereldwijd naar meer dan 60 landen.

Transportcondities

Merinox verzorgt de verzending en aflevering van goederen desgewenst tot aan uw deur. Dit geldt ook voor eventuele speciale leveringen. Momenteel exporteert Merinox naar meer dan 60 landen. Voor wat de aflevering van goederen betreft hanteert Merinox de ICC Incoterms®2010. Dit zijn internationale standaard leveringscondities opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel. Met deze leveringscondities wordt – kort samengevat – geregeld wie (koper of verkoper) tot waar het transport regelt en daarvoor verantwoordelijk is, wie (koper of verkoper) zorgt voor verzekeringen, vergunningen, machtigingen en alle overige formaliteiten en wanneer het risico overgaat van de verkoper naar de koper.
Deze Incoterms zijn niet de koopovereenkomst die u met Merinox afsluit. Zo bepalen de Incoterms niet de kooprijs, de betalingswijze, de garanties, de levertijd e.d.. Dit wordt in de koopovereenkomst zelf geregeld, waarbij de opdrachtbevestiging van Merinox leidend is. Overigens zijn op alle overeenkomsten die Merinox met haar klanten afsluit de algemene verkoopvoorwaarden van Merinox van toepassing.
Merinox levert in het algemeen “Ex Works” (EXW) waarbij als fabriek heeft te gelden de magazijnen van Merinox te Alblasserdam. Worden andere standaard condities (Incoterms) overeengekomen dan blijkt dit uit de koopovereenkomst/opdrachtbevestiging van Merinox. Voor meer informatie over de Incoterms verwijzen wij u naar de publicaties van de Internationale Kamer van Koophandel, het ICC (International Chamber of Commerce).

Om u een indruk te geven van wat de Incoterms inhouden treft u hieronder een beknopte beschrijving aan van de betreffende Incoterms. Bepalend is vanzelfsprekend de officiële regelgeving, behorende bij deze Incoterms, zodat aan deze beknopte beschrijving geen rechten kunnen worden ontleend.

Ex works (EXW)

“Ex works” betekent dat de gekochte goederen door de verkoper aan de koper ter beschikking worden gesteld in een van de fabrieken/magazijnen van de verkoper. Wat Merinox betreft zijn dit de magazijnen van Merinox te Alblasserdam. De verkoper is niet aansprakelijk voor het laden van de goederen en de uitklaring. De koper draagt alle kosten en risico’s verbonden aan het vervoer. De gebruikte aanduiding is wat Merinox aangaat EXW Ablasserdam.

Free Carrier (FCA)

De verkoper levert voor diens rekening en risico de gekochte goederen af aan de door de koper aangewezen vervoerder op de afgesproken locatie (dit kunnen de magazijnen van Merinox te Alblasserdam zijn). De verkoper draagt (indien van toepassing) zorg voor uitklaring van de goederen. Het transport is voor rekening en risico van de koper. Deze Incoterm is geschikt voor alle middelen van vervoer.

Carriage paid to (CPT)

De verkoper sluit voor zijn rekening een vervoersovereenkomst af om de goederen naar de overeengekomen bestemming te brengen. De verkoper zorgt ervoor dat de goederen worden geleverd aan de gecontracteerde vervoerder op een overeengekomen plaats. De verkoper draagt (indien van toepassing) zorg voor uitklaring van de goederen. De goederen zijn vanaf het moment dat de verkoper deze overdraagt aan de vervoerder voor risico van de koper. Deze Incoterm is geschikt voor alle middelen van vervoer.

Carriage and Insurance paid tot (CIP)

Dezelfde voorwaarden als CPT, met dien verstande dat de verkoper daarnaast voor diens rekening een verzekeringsovereenkomst afsluit ter dekking van het risico dat de koper loopt voor schade of verlies van de goederen tijdens het transport. Deze Incoterm is geschikt voor alle middelen van vervoer.

Delivered at Terminal (DAT)

“Terminal” betekent kade, opslagplaats, container-, weg-, spoor- of luchthaventerminal in de overeengekomen haven of plaats van bestemming. De verkoper levert voor zijn rekening en risico de goederen gelost en wel aldaar af. De verkoper draagt (indien van toepassing) zorg voor uitklaring van de goederen. Deze Incoterm is geschikt voor alle middelen van vervoer.

Delivered at Place (DAP)

De verkoper levert voor zijn rekening en risico de goederen af door terbeschikkingstelling aan de koper van de goederen op het aankomende vervoermiddel, gereed om te worden gelost. De verkoper draagt zorg voor (indien van toepassing) uitklaring van de goederen. Deze Incoterm is geschikt voor alle middelen van vervoer.

Delivered Duty Paid (DDP)

Dezelfde voorwaarden als DAP met dien verstande dat de verkoper ook zorg draagt voor inklaring van de goederen. Deze Incoterm is geschikt voor alle middelen van vervoer.

Free Alongside Ship (FAS)

De verkoper levert voor diens rekening en risico de goederen in de haven van verscheping, langszij het door de koper aangeduide schip. Het risico van schade aan of verlies van de goederen gaat op dat moment over op de koper en vanaf dat moment draagt de koper alle kosten. Indien van toepassing draagt de verkoper zorg voor uitklaring van de goederen. Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer over water.

Free on Board (FOB)

Dezelfde voorwaarden als FAS, met dien verstande dat de goederen geacht worden geleverd te zijn wanneer deze aan boord van het schip zijn gebracht. Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer over water.

Cost and Freight (CFR)

Dezelfde voorwaarden als FAS, met dien verstande dat de verkoper voor zijn rekening tevens een vervoersovereenkomst afsluit om de goederen te vervoeren naar de overeengekomen haven van bestemming. Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer over water.

Cost Insurance and Freight (CIF)

Dezelfde voorwaarden als CFR, met dien verstande dat de verkoper daarnaast voor zijn rekening een verzekeringsovereenkomst afsluit ter dekking van het risico dat de koper loopt voor schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer.

Wenst u meer details met betrekking tot de Incoterms aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons verkoopteam.